Issue with a!toJson function

Hi All,

Input code: a!toJson(
value: {
test: {
assuranceText: "Jag försäkrar att uppgifterna jag har lämnat är riktiga och bekräftar att jag har tagit del av informationen och villkoren ovan.\n\nDin ansökan grundas på automatiserad behandling av dina personuppgifter. På vår hemsida och under inställningar kan du läsa mera om hur vi behandlar dina personuppgifter och om dina rättigheter.\n\nNär du skickar in din ansökan kommer en kreditupplysning om dig att hämtas in ifrån UC"
}
},
removenulloremptyfields: true()
)

I am geeting the out put as below: in the output you can observer that one extra backword is added for the newline character

  Discussion posts and replies are publicly visible